Redarska služba Mestne občine Murska Sobota se predstavi

sreda, 5. Junij 2013

Mestno redarstvo, ki deluje v sklopu občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, bo od 05. do 07. junija 2013 pristopilo k občanom s predstavitvijo svojega področja dela. V ta namen smo pripravili informativne zloženke za občane, prav tako bo v tem terminu delo občinskih redarjev naravnano k opozarjanju in osveščanju občanov.

V samem osveščanju bodo izpostavljene tematike onesnaževanja okolja, zapuščenih vozil, cestnoprometne varnosti ter javnega reda in miru. Cilj mestnega redarstva in tudi mestne uprave ni kaznovanje kršiteljev, temveč vzpostavljanje reda in ozaveščanje prebivalstva. Prav tako bo  na navedeno temo ob mestnem parku  dne 07.06.2013  postavljena info točka na kateri bodo prisotni predstavniki mestnega redarstva in policije Murska Sobota.  

Nagrada za spoštovanje predpisov  je čista, urejena in varna Mestna občina Murska Sobota.