Razpis za zdravstveno letovanje otrok v Baški 2013

ponedeljek, 20. Maj 2013

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 880 otrok iz Pomurja. Ekonomska cena  letovanja znaša 300,00 EUR (oskrba, prevoz, vodenje, zavarovanje) od tega 200,00 EUR prispeva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Murska Sobota, 100,00 EUR prispevajo starši otrok.

Zdravstveno letovanje otrok za UE Murska Sobota se organizira v dveh izmenah in sicer:  od 23. 7. do   3. 8. 2013 –  I. IZMENA – prijavnice so že razdeljene!

od   3. 8. do 14. 8. 2013 – II. IZMENA

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje  Upravne enote Murska  Sobota   poteka na naslednji način:

  • Starši otrok dobijo napotnico – prijavnico za letovanje otroka na sedežu Društva prijateljev mladine, Trg zmage 4, II nadstropje, razen napotnic osebnih zdravnikov otrok Misleta Torner Mire, Alojza Strupija in Nenada Petroviča, ki bodo napotnice imeli pri sebi v ambulantah.
  • Izpolnjeno napotnico izbranega zdravnika starši vrnejo na sedež DPM M. Sobota, Trg zmage 4, II nad. osebno, po pošti ali v nabiralnik.
  • Za spremstvo in vodenje otrok bomo sprejemali prijave odraslih voditeljev pedagoške, socialne ali zdravstvene smeri (lahko so študenti višjih letnikov)

Delitev napotnic za letovanje in prijavnic za voditelje se je pričelo 13. maja 2013

in bo potekalo:

v ponedeljek, torek, sredo in petek          od  8.00 do  12.00 ure,                         

v četrtek                                                      od 12.00 do 16.00 ure.