Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2019

petek, 26. April 2019

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA in

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02/534-86-72, 031-538-381, e-mail: dpmms@siol.net

Datum:  26. 4. 2019

 

Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2019

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za 581 otrok iz Pomurja (otroci iz UE Murska Sobota, UE Lendava, UE Gornja Radgona, UE Ljutomer).

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od dopolnjenega 5 leta do dopolnjenega 19 leta, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar natančneje pomeni, da imajo v medicinski dokumentaciji v obdobju od 17. februarja 2018 do 28. februarja 2019 dva in več zapisov o hospitalizaciji ali bolezni.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo pravočasno dobili napotnico pri osebnem zdravniku, se bodo udeležili zdravstvenega letovanja.

CENA LETOVANJA

- ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša:                                 365,00 EUR

- od tega ZZZS, OE M. Sobota, sofinancira letovanje v višini:     277,70 EUR

- starši otrok z napotnico prispevajo:                                                         87,30 EUR

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Murska Sobota bomo organizirali v dveh izmenah in sicer:

I. izmena od 31. julija do 10. avgusta 2019

II. izmena od 10. avgusta do 20. avgusta 2019

Postopek prijave otrok, šolarjev in mladostnikov na zdravstveno letovanje  v UE Murska  Sobota bo potekal na naslednji način:

-          Starši otrok dobijo napotnico za letovanje v ambulanti osebnega zdravnika otroka in sicer v obdobju od 20. maja 2019 naprej.

-          Izpolnjeno oz. potrjeno napotnico starši posredujejo na sedež DPM M. Sobota, Trg zmage 4, Murska Sobota, bodisi osebno, po pošti ali odložijo v poštni nabiralnik v II. nadstropju do  23. junija 2019.

-          Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka prispevajo 365,00 EUR, kolikor znaša polna ekonomska cena letovanja. Prijavnico za letovanje straši dobijo na sedežu DPM M. Sobota.

Vse aktivnosti v zvezi z letovanjem otrok se bodo za UE M. Sobota pričele s 20. majem 2019.

Pisarna DPM M. Sobota bo od takrat naprej odprta tri dni v tednu in sicer:

·         ob ponedeljkih in četrtkih:             od 8.00 do 12.00 ure

·         ob sredah:                                                    od 12.00 do 16.00 ure

K sodelovanju vabimo mlade in mlade po srcu, ki se želite preizkusiti kot voditelji otrok na letovanju v Baški. Vloge s kratkim življenjepisom pošljite na e-mail: dpmms@siol.net.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                        predsednica DPM M. Sobota:                                                                                                                                        Lili Miloševič