Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2017

četrtek, 20. April 2017

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA IN

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02/534-86-72, 031-538-381, e-mail: dpmms@siol.net

 

Datum: 20. 04. 2017

 

ZADEVA: Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2017

 

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava, UE Gornja Radgona in UE Ljutomer).

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 (pet) do 19 (devetnajst) let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar natančneje pomeni, da imajo v obdobju od 29. januarja 2016 do 24. februarja 2017 dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša:                        360,00 EUR

Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije:           256,00 EUR

Starši otrok z napotnico prispevajo:                                             104,00 EUR

 

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Murska Sobota  bomo organizirali v dveh izmenah in sicer:                   

            I. IZMENA od   12. 7. do 23. 7. 2017                                                                    

          II. IZMENA  od   23. 7. do   3. 8. 2017

 

Postopek prijave otrok, šolarjev in mladostnikov na zdravstveno letovanje  v UE Murska  Sobota bo potekal na naslednji način:

-          Starši otrok dobijo napotnico za letovanje v ambulanti osebnega zdravnika otroka in sicer v obdobju od 15. maja 2017 naprej.

-          Izpolnjeno oz. potrjeno napotnico starši posredujejo na sedež DPM M. Sobota, Trg zmage 4, 9000 M. Sobota, bodisi osebno, po pošti ali odložijo v poštni nabiralnik do       16. junija 2017.

-          Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 360,00 EUR. Prijavnico za letovanje straši dobijo na sedežu DPM M. Sobota.

-          Na sedežu DPM M. Sobota bomo sprejemali prijave odraslih za vodenje otrok na letovanju. Prednost imajo voditelji z pedagoško ali zdravstveno izobrazbo, socialni delavci in študentje višjih letnikov omenjenih smeri.

 

Vse aktivnosti v zvezi z letovanjem otrok se bodo za UE M. Sobota pričele z 15. majem 2017.

 

Pisarna DPM M. Sobota bo od 15. maja 2017 odprta:

·         v ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8.00 do 12.00 ure

·         ob sredah                                            od 12.00 do 16.00 ure

 

    Predsednica DPM M. Sobota:                                                          Ravnatelj doma:                                                                    Nataša Klepec                                                                     mag. Bojan NEMEC