Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2016

petek, 6. Maj 2016

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA IN

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02 534 86 72, 031 308 530, e-mail: dpmms@siol.net

 

ZADEVA: Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2016

 

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava,  UE G. Radgona in UE Ljutomer).

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 (pet) do 19 (devetnajst) let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v obdobju od začetka januarja 2015 do konca januarja 2016 dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji.

 

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

 

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša:                    350,00 EUR

Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije:           252,40 EUR

Starši otrok z napotnico zdravnika prispevajo:                              97,60 EUR

 

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Murska Sobota se organizira v dveh izmenah in sicer:                   

            I. IZMENA od   1. 7. do 12. 7. 2016                                                                    

          II. IZMENA  od 12. 7. do 23. 7. 2016

 

Postopek prijave otrok in šolarjev za zdravstveno letovanje  UE Murska  Sobota bo  potekalo na naslednji način:

-          Starši otrok dobijo napotnico za letovanje otroka v ambulanti izbranega zdravnika.

-          Izpolnjeno napotnico izbranega zdravnika starši posredujejo na sedež DPM M. Sobota, Trg zmage 4, II nadstropje, bodisi osebno, po pošti ali odložijo v poštni nabiralnik do       3. junija 2016.

-          Za  otroke, ki ne bodo dobili napotnice zdravnika, pa bi se želeli udeležiti letovanja, jih njihovi starši lahko prijavijo na sedežu DPM M. Sobota po ekonomski ceni 350,00 EUR.

-          Na istem naslovu se bodo sprejemale prijave odraslih za vodenje otrok na letovanju in sicer pedagoške, socialne ali zdravstvene smeri (lahko so študenti višjih letnikov).

 

Aktivnosti v zvezi z letovanjem se bodo za UE M. Sobota pričele z 9. majem 2016.

 

Po tem datumu bo pisarna odprta: v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure, ter ob sredah od 12.00 do 16.00 ure

Predsednica DPM M. Sobota:    Nataša Klepec  

Ravnatelj doma: mag. Bojan Nemec