Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2019

torek, 16. April 2019

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

 

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA

ZA LETO 2019

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so:

 

Častni občan Mestne občine Murska Sobota

Plaketa Mestne občine Murska Sobota

Zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota

 

Naziv častni občan Mestne občine Murska Sobota se podeli za izkazano čast posamezniku za zasluge, ki imajo trajen pomen za ugled in promocijo Mestne občine Murska Sobota. Ta naziv se lahko podeli tudi tujemu državljanu.

Plaketa Mestne občine Murska Sobota se v obliki denarne nagrade podeljuje posameznikom, skupinam občanov ter društvom za življenjsko delo, za večletne uspehe trajnejšega pomena,  vrhunske uspehe in dosežke ter kot spodbuda za nadaljnje delo.

Zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za pomembne uspehe in dosežke na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu Mestne občine Murska Sobota.

Predloge za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota lahko podajo: posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.

Rok za predložitev predlogov s pisno obrazložitvijo je TOREK, 7. 5. 2019 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota oziroma na vložišču mestne uprave s pripisom: “Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota 2019”.

 

 

Številka: 430-0023/2019-1 (620)