Razpis za izgradnjo sistema priprave ogrevnega medija, vključno s sistemom za sočasno proizvodnjo dela potrebne toplotne in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) - 1. in 2. faza

sreda, 18. Julij 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis za izgradnjo sistema priprave ogrevnega medija, vključno s sistemom za sočasno proizvodnjo dela potrebne toplotne in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) - 1. in 2. faza.

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete na tej povezavi.