RAZPIS-UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA - FAZA 1.

torek, 28. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA - FAZA 1.

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

http://www.murska-sobota.si/ureditev-mirujo%C4%8Dega-prometa-v-mestni-ob%C4%8Dini-murska-sobota-faza-1