Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razpis: NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK

sreda, 7. Avgust 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju pod oznako JN9907/2013  dne 7.8.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK.

Naročnik je na podlagi 25. člena ZJN-2 izvedel oddajo naročila po odprtem postopku. V odprtem postopku je pridobil nepopolni ponudbi, zato ga je zaključil kot neuspešnega in izvaja postopek na podlagi 1. točke 1. odstavka 28. člena ZJN-2.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 1.239.808,49 EUR.

Javni razpis je odprt do 29.8.2013 do 12. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.