Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 naravnan izrazito investicijsko

torek, 7. Februar 2017

Mestni svetniki so na današnji redni seji v prvem branju potrdili predlog proračuna MOMS za leto 2017. Proračun je izrazito investicijsko naravnan in sicer so planirani prejemki in odhodki v višini 20.936.017,00€. Največji investiciji predstavljata prenova mestnega središča in postavitev Expo paviljona, kot regijskega promocijskega centra na Soboškem jezeru. S sprejemom proračuna se nadaljujejo preobrazba Murske Sobote v privlačno in konkurenčno mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe občanov in skupnosti.

Proračun 2017 je nastal na terenu skozi dialog, med občankami in občani v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ob sodelovanju s predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij, različnih organizacij in društev ter s pomočjo svetnic in svetnikov. Osnovno vodilo so potrebe občanov, torej izboljšanje kakovosti življenja, hkrati pa želimo narediti občino privlačnejšo za gospodarske, športne in kulturne dejavnosti. V proračun so tako vključene investicije, ki bodo financirane z novo evropsko kohezijsko politiko v finančni perspektivi 2014-2020, kot tudi investicije, ki bodo financirane iz drugih virov ter lastne investicije Mestne občine Murska Sobota: od prenove mestnega središča in postavite Expo paviljona, kot regijskega promocijskega centra na Soboškem jezeru Vrata v Pomurje, do urejanja vaških domov v Rakičanu, Veščici in Satahovcih ter vlaganja v prometno infrastrukturo in kanalizacijsko omrežje v Černelavcih.

Kljub dejstvu, da občine še vedno prejemajo nižjo povprečnino kot je zakonsko določena in številnim investicijam, je proračun tudi za leto 2017 prežet s socialnim in družbenim čutom. Povečujejo se sredstva za organizacije, še posebej s področja športa, ohranjajo se štipendije za nadarjene študente, financira se varstvo otrok in številne nepridobitne organizacije, subvencionira se cena oskrbe s pitno vodo ter regresira oskrba v domovih starejših in invalidov.

Mestna občina Murska Sobota je pred edinstveno priložnostjo izkoristiti več kot 10 mio € evropskih sredstev, s pomočjo katerih bo možno realizirati želje, ki so bile izpostavljene s strani javnosti pri pripravi Trajnostne urbane strategije. Vsi projekti, kot so prenova mestnega središča, prenova objektov kulturne dediščine, ureditev Soboškega jezera ter vlaganja v kolesarske povezave, zagotavljajo trdne in močne temelje za prihodnji razvoj naše občine. Zagotavljajo, da bo Murska Sobota mesto za prihodnost, ki ga odlikuje visoka kakovost življenja.