Prometna ureditev ob regionalni cesti v Černelavcih in Veščici

ponedeljek, 12. April 2021

V začetku maja se bodo začela gradbena dela, ki so jih prebivalci Černelavec in Veščice že dolgo težko pričakovali. Celovito bosta namreč urejena dva kratka, vendar zahtevna odseka ob državni regionalni cesti (R2-441/1298) Murska Sobota - Gederovci.

V sklopu ureditve bosta tako izgrajena pločnika na dveh odsekih, in sicer:

- v naselju Černelavci od Šercerjevega naselja do Gajeve ulice ter

- v Veščici pri pokopališču.

Prometna ureditev na obeh odsekih zajema tudi sočasno izgradnjo komunalnih vodov (vodovod, javna razsvetljava, meteorna odvodnja), kakor tudi rekonstrukcijo oziroma izvedbo novih prehodov za pešce s pripadajočo prometno opremo. Na odseku v Černelavcih bo tako spremenjen in izboljšan prometni režim pešcev in kolesarjev v območju križišča z Dolgo ulico.

Pogodbena vrednost navedenih del za oba odseka skupaj znaša 131.432,22 € z vključenim DDV. Izvajalca del, ki bodo zaključena do konca junija 2021 sta POMGRAD d.d. in LEGARTIS d.o.o.