Prodaja zemljišča v SOIC

torek, 5. December 2017

Mestna občina Murska Sobota je danes sklenila pogodbo z družbo Pomurski avtocenter, podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o. iz Murske Sobote s katero je tej družbi prodala stavbno zemljišče v Severni obrtni industrijski coni mesta Murska Sobota. 

Skladno z veljavnim prostorskim aktom je na predmetni nepremičnini možna gradnja objekta industrijsko proizvodne dejavnosti. Predmet prodajne pogodbe sta parceli skupne površine 14.561 m2, kupnina pa skupaj z DDV znaša 295.240,00 EUR.