Prodaja zemljišča v SOIC

petek, 10. November 2017

Mestna občina Murska Sobota je danes sklenila pogodbo z družbo Medicop – specialna oprema d.o.o. iz Murske Sobote, s katero je tej družbi prodala stavbno zemljišče v Severni obrtni industrijski coni mesta Murska Sobota. 

Skladno z veljavnim prostorskim aktom je na predmetni nepremičnini možna gradnja objekta industrijsko proizvodne dejavnosti. Predmet prodajne pogodbe je parcela površine 18.091 m2, kupnina z ddv znaša 366.768,60 EUR.