Prepuščanje odpadkov v zbirnih centrih

sreda, 4. Oktober 2017

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. upravljamo 13 občinskih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij na območju občin, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

S 1.10.2017 smo uvedli dodatne ukrepe za povečanje zadovoljstva strank in njihove varnosti ter izboljšanje organizacije prepuščanja ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih.

Pogoji prepuščanja ločeno zbranih frakcij

·      Ločeno zbrane frakcije lahko prepustijo v določenem zbirnem centru samo občani občine, ki jim je zbirni center namenjen, in so vključeni v organizirani odvoz mešanih komunalnih odpadkov z zabojnikom ali tipiziranimi vrečami.

·      Subjekti, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kot so npr. obrtniki, kmetje, podjetja, morajo za ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami skleniti s podjetjem Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. pogodbo.

·      Občani lahko prepuščajo ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru med delovnim časom zbirnega centra, ki je objavljen na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si in tabli na vhodu v zbirni center.

·      Občani brezplačno prepuščajo v zbirnem centru naslednje ločeno zbrane frakcije:

·         papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

·         steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

·         plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,

·         odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

·         les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

·         oblačila,

·         tekstil,

·         jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·         detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·         nekatere vrste baterij in akumulatorjev,

·         električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,

·         kosovne odpadke,

·         odpadna zdravila in

·         izrabljene avtomobilske pnevmatike brez platišč (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

·      V zbirnem centru ne sprejemamo mešanih komunalnih (nesortiranih onesnaženih odpadkov – smeti), gradbenih, bioloških, nevarnih in posebnih odpadkov, avtomobilskih delov ter mokrih in onesnaženih oblačil. Svetujemo vam, da:

·         mešane komunalne in biološke odpadke, mokra in onesnažena oblačila odpeljete v CERO Puconci d.o.o., Vaneča 81,

·         čiste gradbene odpadke (npr. opeko, beton, omet, keramiko…) odpeljete v SGP Pomgrad-GM d.o.o., Bakovska ulica 31, Murska Sobota,

·         nevarne in posebne odpadke prepustite ob sobotnih spomladanskih in/ali jesenskih akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev v vaši občini.

·      Prepuščanje ločeno zbranih frakcij je že vključeno v mesečno ceno ravnanja z odpadki.

Postopek prepuščanja ločeno zbranih frakcij

·      Ob prihodu v zbirni center se občan identificira s pomočjo črtne kode, ki se nahaja na odrezku UPN obrazca (»položnice«) oz. e-računa in ne sme biti starejši od 6 mesecev. Skrbnik zbirnega centra odčita iz odrezka črtno kodo in na ta način preveri, če je povzročitelj odpadkov vključen v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z zabojnikom ali tipiziranimi vrečami in s tem upravičen do uporabe zbirnega centra.

·      Istočasno je lahko v zbirnem centru toliko strank, da ni oviran promet, evidentiranje strank in pripeljanih ločeno zbranih frakcij ter prepuščanje odpadkov v namenske zabojnike.

·      Stranke same razvrščajo odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje frakcij. Pri tem morajo uporabljati osebno varovalno opremo (zaščitne rokavice, zaščitno čelado, narokavnika iz kevlarja in vizir), ki jo prevzamejo pri skrbniku zbirnega centra.

·      Če stranka pripelje ravno okensko steklo, ki še ni ločeno od okvirjev, mora sama ločiti okensko steklo od okvirjev.

·      Stranke so odgovorne za lastno varnost in varnost svojih spremljevalcev med obiskom zbirnega centra.

 

Prepovedi

Na območju zbirnega centra je prepovedano:

·      kajenje,

·       odtujevanje ločeno zbranih frakcij,

·       brskanje po zabojnikih,

·       sprejemanje odpadkov od subjektov, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kot so npr. obrtniki, kmetje, podjetja,

·       sprejemanje odpadkov od občanov, katerim ni namenjen določeni zbirni center,

·       sprejemanje odpadkov, ki ne sodijo v zbirni center,

·       zavrniti stranko, če pripelje zelo veliko količino ločeno zbranih frakcij.

Izjeme

·         V Zbirnem centru Murska Sobota sprejemamo oblačila, hišni tekstil, obutev, modne dodatke in plišaste igrače od občanov vseh občin.

·         V Zbirnem centru Beltinci zagotavljamo občanom prepuščanje bioloških odpadkov ter silažne in ostale agro folije za plačilo.

·         V vseh zbirnih centrih prevzemamo infektivne odpadke v naših 2 l namenskih posodicah za zbiranje infektivnih odpadkov.

Za dodatne informacije o prepuščanju odpadkov v zbirnih centrih nas pokličite na telefonsko številko 02 526 84 50 ali nam pišite na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si.

Saubermacher-Komunala

Murska Sobota