Preklic sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka

ponedeljek, 9. Julij 2018

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P

o preklicu Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka

   I.

Preklic se nanaša na Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2018 dne 29.6.2018.

II.

Preklic sklepa se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

Številka:  3505-0002/2018-15(700)

V Murski Soboti, dne 9.7.2018

                       

župan

 

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK