Poziv za predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije

ponedeljek, 23. December 2013

POZIV

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja MOMS poziva vse občane, politične stranke ter druge organizacije občanov, da podajo predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije ter njihovih namestnikov.

Predloge pošljite do 15. januarja 2014 na naslov:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

                                                                                                       Komisija za mandatna vprašanja,

                                                                                                                 volitve in imenovanja