Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Poziv za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov NLB

ponedeljek, 24. Avgust 2015

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;

Trzin, IOC, Blatnica 1;

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;

Gornja Radgona, Partizanska 9a;

Murska Sobota, Slovenska 41;

Krško, Trg Matije Gubca 1

Od dneva objave pa do izteka roka za oddajo ponudb je na spletni strani dosegljiva vsa potrebna razpisna dokumentacija. Upoštevane bomo ponudbe, prispele na naslov: nabava.sektor@nlb.si, do vključno 4. septembra 2015 do 12. ure.

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oz. pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljene gospodarske dejavnosti ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Vse zainteresirane organizacije in posameznike vabimo, da se na razpis prijavijo in izkoristijo priložnost za najem različnih poslovnih prostorov na odličnih mikrolokacijah ter za sodelovanje z največjo slovensko banko. Prepričani smo, da bo tudi drugi poziv, enako kot prvi, naletel na veliko zanimanje.

NLB Korporativno komuniciranje

Poziv je bil objavljen na spletni strani NLB dne, 21.8.2015