Poziv župana MOMS k podaji predlogov za podelitev naziva "Naj prostovoljec v letu 2016"

torek, 8. November 2016

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2016«

Tudi v letu 2016 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

Zato pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2016 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

 

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

 

1.     Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)

2.     Naj prostovoljno društvo

3.     Naj prostovoljna organizacija

4.     Naj prostovoljni dogodek

 

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:

 

1.     Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka

2.     Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva

3.     Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najpozneje do 15. decembra 2016.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2016 bo potekala v mesecu januarju 2017.

 

dr. Aleksander Jevšek

           župan