Poročilo o napredku 2014-2018

sreda, 17. Oktober 2018

Mestna občina Murska Sobota je izdala poročilo o napredku in razvoju Mestne občine Murska Sobota v mandatnem obdobju 2014 - 2018. Namen dokumenta je celostno poročanje o napredku in razvoju Mestne občine Murska Sobota v mandatnem obdobju 2014 - 2018.

Poročilo je namenjeno informiranju vseh zainteresiranih javnosti, še posebej občank in občanov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, mestnih institucij, podjetij, nevladnih organizacij ter drugih deležnikov, med katerimi so tudi druge lokalne skupnosti v Pomurju in Sloveniji ter državne in evropske institucije.