Ponovna javna dražba za prodajo 6 stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

sreda, 30. September 2015     Ponovna javna dražba za prodajo 6 stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo ponovno javno dražbo za prodajo 6 stanovanj, ki se nahajajo na območju vaših občin. 

Ker se izvedba javne dražbe skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) objavi tudi na krajevno običajen način v lokalni skupnosti, prosimo da jo objavite na vaši spletni strani in oglasni deski. Ponovna javna dražba bo danes objavljena tudi na spletnih straneh MNZ in policije.

 

Ponovna javna dražba bo dne 19. 10. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.