Pomurski župani so se seznanili s programom ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

petek, 30. Marec 2018

Na zadnji seji Sveta pomurske razvojne regije so se pomurski župani seznanili s programom obeleževanja 100-letnice združitve  prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga je pripravil Iniciativni odbor, kateremu predseduje prvi predsednik republike Milan Kučan.

Člani Sveta pomurske razvojne regije, ki so marca 2017 s sklepom pooblastili Mestno občino Murska Sobota, da vodi koordinacijo za pripravo programa obeležitve 100-letnice združitve ter junija 2017 sprejeli sklep o imenovanju odbora za pripravo aktivnosti, so se na 72. seji seznanili s pripravljenim programom.

Župan dr. Aleksander Jevšek je županom predstavil vse do sedaj izvedene aktivnosti ter že dogovorjene oziroma predlagane vsebine programa, ki opredeljuje 12 skupnih državno – regionalnih vsebin, ki med  drugim zajemajo posebne zgodovinske učne ure v osnovnih in srednjih šolah; mednarodni simpozij v organizaciji Slovenske akademije za znanost in umetnost v okviru katerega bo izdana monografija; simpozij Teološke fakultete in izdelavo dokumentarnega filma. Obeležitev priključitve bo vključena tudi v praznovanje 100-letnice delovanja Univerze v Ljubljani, saj je dr. Matija Slavič bil dvakrat rektor Univerze, prav tako je v Ljubljani predvidena postavitev obeležja ob tej priložnosti. Jubilej bo obeležen tudi z izdajo posebne poštne znamke in  filatelistične razstave, Banka Slovenija pa bo izdala zbirateljske kovance. Ob tej priložnosti bo v Murski Soboti na Trgu zmage postavljeno posebno obeležje.

Osrednja državna proslava ob tej pomembni obletnici bo v Beltincih, kjer bo pred slovesnostjo potekala tudi slovesna maša ter ekumenski dogodek rimokatoliške in evangeličanske cerkve.

Program zajema tudi 10 pobud širšega pomena in sicer: vključitev izbirnih vsebin o prekmurskem jeziku in kulturi v programe osnovnih šol; spodbude za študij tematike združitve ter razpisi diplomskih, magistrskih in doktorskih tem; strokovni posveti in predavanja za učitelje; ponatis obeh študij dr. Slaviča; izdaja zbornika dokumentov iz Pariške konference ter drugih dokumentov; različni festivali za mlade, memorialni teki, pohodi, kolesarjenje in drugo.

V dogajanje bodo intenzivno vključeni različni deležniki v regiji, njihove aktivnosti so zajete v 14 pobud in sicer: razpis regijskega natečaja za osnovne in srednje šole; individualni načrti šol s poudarkom na pomenu dr. Slaviča in podobno; izvedba literarnega natečaja za osnovne in srednje šole; zgodovinski tabor za šole; posebni programi Škofije Murska Sobota in Evangeličanske cerkve; razstava in potujoča razstava v Pomurskem muzeju; posvet o razvojnih perspektivah v luči 100-letnice združitve. V Beltincih pred cerkvijo je predvidena postavitev obeležja v spomin na 100. obletnico zborovanja ob predaji vojaške oblasti civilnemu upravitelju, v Križevcih je predvidena izvedba Slavičevega večera, ureditev posebne spominske sobe dr. Slaviča ter postavitev spominske plošče na rojstno hišo v Bučečovcih.

Program še dalje ostaja odprt za dopolnjevanje z dodatnimi pobudami in predlogi in služi kot komplementarna, usmerjevalna in spodbudna podlaga vsem, ki bi želeli vsebinsko v okviru svojih rednih dejavnosti ali posebnih dogodkov obogatiti obeleževanje 100-letnice združitve.

Na osnovi predstavitve so člani Sveta pomurske razvojne regije izrazili zahvalo Mestni občini Murska Sobota za dosedanje angažiranje ter pohvalo celotnemu Iniciativnemu odboru za kakovostno pripravljen program. Sprejet je bil sklep, da se je Svet pomurske razvojne regije seznanil in soglašal s Programom obeleževanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, kar pomeni, da Iniciativni odbor lahko nadaljuje delo skladno z opredeljenimi vsebinami programa.