Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem obdelave biološko razgradljivih odpadkov

torek, 27. November 2012

Spoštovani,

na položnicah za mesec oktober je bila povzročiteljem odpadkov (gospodinjstvom), ki biološko razgradljive odpadke prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov v posebnem zabojniku, zaračunana tudi obdelava tovrstnih odpadkov. Vezano na dodatno postavko na položnici se je na naše podjetje z vprašanji glede zaračunavanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov obrnilo veliko zavezancev tovrstnih storitev, zato smo v podjetju CEROP d.o.o. pripravili dodatno utemeljitev glede obračuna obdelave biološko razgradljivih odpadkov.

 

Franc Cipot, univ.dipl.org.ekon.

direktor CEROP d.o.o.

Vaneča 81B, 9201 Puconci

T: 02 545 93 10; info@cerop.si