Pogoji za plakatiranje - predčasne volitve v državni zbor

petek, 20. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji UR RS 41/07, 103/07 - ZPosL-D 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje pogoje za pridobotev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.