Podpis pogodbe z izvajalcem del pri novogradnji objekta Vrtec Murska Sobota – enota Gozdiček

ponedeljek, 30. September 2013

Vljudno vabljeni na slavnostni podpis pogodbe z izvajalcem del pri novogradnji objekta  Vrtec Murska Sobota – enota Gozdiček, ki bo v torek, 01. oktobra 2013, ob 12. uri, v sejni sobi Urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Za javno naročilo: Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota - enota Gozdiček je bil izbran ponudnik RIKO industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o., Bizjanova 2, 1000 Ljubljana. Dela se oddajo v skladu z razpisno dokumentacijo, ponudbeno dokumentacijo in dano ponudbo na pogajanjih v vrednosti: 2.239.170,37 EUR, vključno z 22% DDV-jem.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Delež sofinanciranja je  85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 1.239.808,49 EUR.

Več o projektu prenove vrtca Gozdiček najdete na tej povezavi.