Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta "Rešujmo skupaj"

Župan Mestne občine Murska Sobota je dne 04.10.2012 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta »Rešujmo skupaj« v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 (Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési). V projektu sodeluje Mestna občina Murska Sobota kot vodilni partner s partnerji Gasilstvom Szombathelyja, Gasilsko zvezo Mestne občine Murska Sobota, Potapljaškim društvom Murska Sobota in Razvojnim centrom Murska Sobota ter tremi obmejnimi pridruženimi partnerji na madžarski in dvema na slovenski strani.

Projekt se bo izvajal v letih 2012-2015. V tem času bomo usklajevali opremljenost in usposobljenost sil zaščite in reševanja na območju delovanja partnerjev. Pomemben del projekta je tudi ekologija kjer obravnavamo stanje stoječih voda na omenjenem območju.

Skupna vrednost projekta je 1.633.000,00 € za katerega morajo partnerji glede na aktivnosti zagotoviti 5% delež. Predvidene pridobitve projekta so uskladitev opremljenosti in usposobljenosti sil zaščite in reševanja na območju izvajanja projekta in nabava potrebne opreme za izvajanje projekta. Kot ena najpomembnejših pridobitev na področju opremljanja se pričakuje nabava avtolestve za potrebe Mestne občine Murska Sobota ter oprema za potrebe ostalih partnerjev projekta kot je opreme za reševanja na vodi in iz vode, opreme za kartiranje in spremljanje ekološkega stanja voda v vodnih  telesih stoječih voda ter opremo za cestno reševanje.

Dokumenti: