Podpis pisma o nameri za vzpostavitev informacijske točke na Pušči

petek, 10. September 2021

Na Pušči je danes potekal dogodek, na katerem je kar 15 organizacij in institucij podpisalo pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke v Krajevni skupnosti Pušča.

Informacijska točka na Pušči bo vzpostavljena z namenom celovitega in organiziranega razvoja romske skupnosti, medsebojnega povezovanja ter ustvarjanja novih priložnosti za izboljšanje položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v Murski Soboti. Organizacije, ki bodo zagotavljale vsebine se bodo osredotočale na svetovanje in usmerjanje na informacijski točki, nudile podporo pri reševanju romske problematike na njihovem področju delovanja ter spodbujale medsebojno povezovanje in izvajanje skupnih projektov.

Pismo o nameri so podpisali Mestna občina Murska Sobota, Razvojni Center Murska Sobota, Urad vlade RS za narodnosti, Policijska uprava Murska Sobota, Center za socialno delo Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje, Ljudska univerza Murska Sobota, Komunala Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica, Vrtec Murska Sobota, Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, Slovenska zveza za javno zdravje okolje in tobačno kontrolo, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod ter Krajevna skupnost Pušča.

Aktivnost sovpada z 110. obletnico naselja Pušča, ki jo bodo krajani in krajanke praznovali v mesecu oktobru.