Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda Murska Sobota–Mačkovci

četrtek, 14. November 2019

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je objavilo javno naznanilo, s katerim obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci od SM 16 do SM 21

Javno naznanilo in gradivo za pobudo je objavljeno na https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/

Javno naznanilo najdete tudi v spodnji priponki,