Otvoritev obnovljenega balinišča na Kocljevi ulici

sreda, 5. September 2018

Mestna občina Murska Sobota je na pobudo in dolgoletno željo Društva upokojencev Murska Sobota v juniju pristopila k obnovi obstoječega balinišča na Kocljevi ulici, danes je bil objekt slovesno predan namenu.

Balinišče ob stavbi na Kocljevi ulici 4,  kjer so med drugim tudi stanovanja upokojencev in sedež Društva upokojencev Murska Sobota, je bilo zgrajeno pred 45 leti. Balinanje je priljubljena oblika rekreacije med člani številnih društev v našem mestu, med drugim balinišče uporabljajo člani Društva upokojencev, Medobčinskega društva invalidov, Društva diabetikov, Društva slepih in slabovidnih, Društva vojnih invalidov, Društva paraplegikov in drugi.

Izvedba obnove obstoječega balinišča je zajemalo obnovo dveh stez za balinanje, ureditev tlakovcev med igriščema, obnovo kovinske ograje in robnikov ob balinišču, ureditev odvodnjavanja balinišča ter ureditev ostale opreme na balinišču.

Kot je povedal župan Jevšek na današnji otvoritvi, želimo na mestni občini z obnovo balinišča zagotoviti ustrezno športno-rekreacijsko infrastrukturo predvsem starejšim in invalidom. S tem pa seveda spodbuditi tudi druge prebivalce mesta in občane Mestne občine Murska Sobota k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju gibanja in s tem zdravega načina življenja.

Izvajalec obnove je bilo javno podjetje Komunala, višina investicije je bila okrog 30.000 EUR.