OPN Mestne občine Murska Sobota OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB

sreda, 11. Julij 2012

 

Občinski prostorski načrt - OPN Mestne občine Murska Sobota OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB, ki so bile prejete v času javne razgrnitve od 23. septembra 2011 do 24. oktobra 2011 in na javnih obravnavah dne 12. oktobra 2011 in dne 19. oktobra 2011.