Odstranitev betonskih ovir v Noršinski cesti

torek, 26. November 2019

Mestna občina Murska Sobota je pristopila k izvedbi zaprtja začasnega cestnega priključka na Noršinski ulici ter ureditvi pločnika za pešce s kolesarsko stezo. V sklopu ureditve bodo odstranjene betonske ovire, ki so bile začasno postavljene ob zaprtju začasnega priključka.

Izvajalec del je podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o. iz Murske Sobote, ki je z deli že začel. Dela bodo končana najkasneje do 10. decembra 2019.

Za namen izvedbe omenjenih del bo v tem času na tem delu Noršinske ulice občasno oviran promet, zato vse udeležence v prometu prosimo za strpnost.