Odredba o merjenju telesne temperature ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

petek, 16. Oktober 2020

Na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter na podlagi priporočila poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, št. 166-10/2020-102-DGZR z dne 15.10.2020 izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

o merjenju telesne temperature ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

 

  1. Zaradi preprečevanja in širjenja koronavirusa (SARS-COV-2) se ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, na naslovu Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,  vsem zaposlenim v mestni upravi in vsem obiskovalcem uradnih prostorov z ustrezno napravo izmeri telesna temperatura.

 

  1. Ta odredba začne veljati dne 19. 10. 2020 in velja do preklica.

 

                                                                                               dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                    ŽUPAN