Odprtje nove logistične pošte v Murski Soboti

ponedeljek, 31. Maj 2021

Župan dr. Aleksander Jevšek je skupaj z začasnim generalnim direktorjem Pošte Slovenije Tomažem Kokotom, direktorjem mariborske izpostave Janezom Pernekom in vodjo logistične pošte Martino Slekovec slovesno prerezal trak ob odprtju prostorov nove logistične pošte 9601 Murska Sobota na Bakovski ulici. 

Logistična pošta  9601 Murska Sobota je ena  od 40 regijskih logističnih pošt v državi. Te skupaj z obema  poštnima logističnima centroma v Ljubljani in Mariboru predstavljajo ogrodje sistema za izvajanje logističnih storitev v Pošti Slovenije. Logistična pošta v Murski Soboti bo izvajala logistične storitve  za celotno Pomurje ter tudi pisemske in paketne storitve za Mursko Soboto in Tišino. Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila okoli 2 milijona evrov.

Z investicijo  je Pošta Slovenije zagotovila sodobne prostore za izvajanje poštno-logističnih storitev, v katere bo preseljena celotna dostava iz centra Murske Sobote. Skupna površina logistične pošte znaša 1.512 m², od tega je za zaposlene, ki bodo imeli boljše pogoje dela, namenjenih 392  m²  urejenih površin. Na logistični  pošti je 56 zaposlenih, pri čemer se bo z nadaljnjo rastjo predvsem paketnih in logističnih storitev število zaposlenih z leti povečevalo.