Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota s podrobnejšimi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka.