Odločba z uveljavitvijo prenehanja nekaterih ukrepov v zvezi z ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije objavlja odločbo z uveljavitvijo prenehanja nekaterih ukrepov v zvezi z ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence in ohranjanju določenih ukrepov.

Odločbo objavljamo v priponki.