Odgovor na prispevka RTV Slovenija ter medija Finance o trditvah, da se v Murski Soboti živi najslabše

V prispevku z naslovom »Najbolje se živi v Kopru najslabše v Murski Soboti» , ki je bil objavljen dne 21.2.2012 v mediju Finance, so na osnovi kriterijev  kot so višina plačila za vrtec, cena nepremičnin, višina plač, rodnost itd. ugotavljali, v katerih slovenskih mestih se dobro in v katerih malo slabše živi. Poleg socialnih vidikov so bili upoštevani še kulturni vidiki, izobraženost ter kakovost zraka. Murska Sobota je od osmih izbranih mest po izvedenih primerjavah pristala na zadnjem mestu. K nizki oceni  je pripevala predvsem visoka stopnja brezposelnosti, najnižja plača ter izredno drag vrtec. V povezavi z navedenim člankom v Financah je bil dne 28.2.2012 na RTV Slovenija narejen tudi prispevek novinarja Bojana Pečka z naslovom »Najslabše ocenjena Murska Sobota«. V prispevku pa so bili izneseni določeni povzetki iz prej navedenega članka. V zvezi z obema prispevkoma, ki Mursko Soboto po opravljenih ocenah uvrščata na zadnje mesto, vam v nadaljevanju podajamo dodatne obrazložitve.