Od Markišavcev do Nemčavcev varno po obnovljeni cesti

nedelja, 28. Oktober 2018

Poldrugi kilometer ceste je bil obnovljen v okviru druge faze ureditve ceste LC Nemčavci–Markišavci–Polana (razširitev in obnova lokalne ceste LC 269042 na odseku med naseljema Nemčavci in Markišavci).

Zaradi vse gostejšega prometa in dotrajanega vozišča sta bili razširitev in obnova teh odsekov lokalne ceste več kot potrebni. V prvi fazi sta bila že lani rekonstruirana dva melioracijska prepusta ter razširjena mostova čez Puconski potok in potok Gruba med Markišavci in Polano, prihodnje leto pa na tem odseku v tretji etapi sledi še obnova z razširitvijo cestišča.

Na prireditvi v prijetnem jesenskem sobotnem popoldnevu se je na tako imenovani »hatar grabi«, torej ob potoku, ki je meja med krajevnima skupnostma Nemčavci in Markišavci, zbrala več kot stotnija krajanov obeh vasi. To samo potrjuje, kako pomembne pridobitve sta bila deležna omenjena kraja, ob tem pa tudi širše območje. Ta odsek zaradi krajše poti iz Murske Sobote namreč uporablja vse več voznikov lokalnega in tudi medkrajevnega prometa. Sredstva za obnovo, skupaj vredno 297 tisoč evrov, je po besedah župana dr. Aleksandra Jevška v višini 209 tisočakov zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostalo pa mestna občina. V okviru te faze so uredili tudi del pločnika v Nemčavcih in Markišavcih v skupni dolžini 130 metrov.

Da projekt uresničujejo po začrtani dinamiki, gre zasluge pripisati tudi krajanom, saj so ti za potrebe širitve vozišča v odkup odstopili svoja zemljišča.

O pomenu tovrstne fazne obnove ceste, ki povezuje Polano, Markišavce in Nemčavce, so spregovorili predsedniki teh treh krajevnih skupnosti – Karel Gjergek, Milan Horvat in Štefan Barbarič. Predsedniki odlično sodelujejo in so po besedah župana motorji razvoja v svojih krajevnih skupnostih, na prireditvi pa so poudarili pomen tega že vrsto let nujnega projekta. Z njim bo namreč cestišče, skupaj dolgo več kot pet kilometrov, v celoti razširjeno za meter. To bo omogočilo nemoteno srečevanje vozil, ki so morala doslej v teh primerih zapeljati na bankino; ob srečevanju večjih vozil, traktorjev ali kmetijskih in delovnih strojev je bila težava še toliko večja. Odsek, preplasten z novim asfaltom in urejen z utrjenimi bankinami, omogoča tudi prijetnejšo in varnejšo hojo, lažjo vožnjo s kolesom in uporabo za druge rekreativne namene. Žal bo pridobitev skoraj gotovo pomenila povečanje prometa motornih vozil. A kar je najpomembnejše – in to so poudarili govorniki, se bo občutno povečala tudi prometna varnost vseh uporabnikov te lokalne ceste.

Geza Grabar, Soboške novine november 2018