Od 22. 12. ponovno plačilo parkirnine na modrih conah in parkiriščih v lasti MOMS

ponedeljek, 21. December 2020

Z 22. 12. 2020  začne veljati sklep, ki razveljavi Odredbo o začasnem neizvajanju posameznih določil Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, ki se nanaša na obveznost plačila parkirnin na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota.