Obvestilo uporabikom javnih prometnih površin

ponedeljek, 14. Januar 2013

Uporabnike javnih prometnih površin, v Mestni občini Murska Sobota, obveščamo, da se zimska služba izvaja z vso razpoložljivo mehanizacijo in kadri, s katerimi razpolaga izvajalec zimske službe, nepretrgoma že od 2.30 ure zjutraj ter, da se na posameznih javnih prometnih površinah  nabira sneg, čeprav so bile že očiščene in posipane. K ponovnem očiščenju in posipavanju slednjih, se bo pristopilo takoj po prvem očiščenju in posipu vseh javnih prometnih površin, ki je še v teku. Vljudno  naprošamo občane, da tudi sami (v okviru svojih zmožnosti), pristopijo k očiščenju svojih priključkov, v območju javne površine in dela pločnikov, v območju individualnih priključkov. S tem bodo namreč do neke mere razbremenili tiste, ki bi to sicer storili, vendar zaradi omejenih  zmožnosti, nekoliko kasneje.

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota in Javno podjetje Komunala Murska Sobota