Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obvestilo stanovalcem Kroške ulice

petek, 2. Oktober 2020

Spoštovani!

V začetku avgusta smo na Kroški ulici v Murski Soboti, začeli izvajati investicijo v sklopu projektov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Dela so v polnem teku. Kmalu se bo pričelo polagati cestne in vrtne robnike ter pripravljati podlago za končne ureditve. Trenutno se polagajo vodi javne razsvetljave, nameščajo se temelji za nove kandelabre in svetilke, ki jih bo skupno kar 28. Sočasno s polaganjem vodov javne razsvetljave se polaga elektro kabelska kanalizacija in telekomunikacijski vodi, vse z namenom, da v končni fazi na Kroški ulici ne bo več nobenega kabla v zraku.

Ker se torej investicija Kroške ureja celostno, Mestna uprava, kot upravljavec javnih prometnih površin v bodoče ne bo dovoljevala prekopov novo urejenih površin, vsaj 20 let. Zato je potrebno obnoviti ali na novo urediti (v kolikor niso urejeni ustrezno) tudi vse komunalne in infrastrukturne priključke, preko katerih ste uporabniki priključeni na javno infrastrukturo. Zato vam podajamo v nadaljevanju nekaj napotkov, glede urejanja priključkov:

 

Vodovod:

Glavni vodovodni vodi na Kroški ulici so že obnovljeni, v teku je prevezovanje priključkov, zato Vas bodo v teh dneh ali pa so Vas že obiskali predstavniki  z JP Komunala, da z Vami dorečejo še zadnje podrobnosti. Kontaktna oseba za vodovodne priključke je Janez Weindorfer: 041 278 574.

 

Elektro omrežje in Telekomunikacije

Trenutno se polagajo glavne linije kanalizacije za nizkonapetostno omrežje in telekomunikacije. V bodoče bodo vsi priključki v zemeljski izvedbi, zato bo potrebno k vsakemu uporabniku »priti« po zemlji. Kot smo seznanjeni ste že prejeli pogodbo o služnosti za izvedbo nizkonapetostnega priključka. V kolikor je še niste podpisali in vrnili Vas prosimo, da to čim prej storite. Na vaša morebitna vprašanja in pojasnila so Vam  na voljo kontaktne osebe na:

  • Elektro OE M. Sobota, g. Milan Grlec: 041 854 846 in pri
  • Telemachu, g. Dejan Maučec: 031 337 596.

Tisti uporabniki, ki imate pogodbeno razmerje sklenjeno pri Telekomu Slovenije in družbi T-2 pa ste po njihovih informacijah že priključeni v zemeljski izvedbi, zato Vam ni potrebno narediti ničesar. V kolikor pa menite, da temu ni tako pa Vas prosimo, da morebitna nesoglasja uredite z Vašim izbranim operaterjem.

 

Kanalizacija (za odvodnjo fekalnih in meteornih vod s streh in dvorišč):

V sklopu investicije, se bodo meteorne vode z javnih površin ločile od mešanega kanalizacijskega sistema, s čemer se bo mešan kanalizacijski sistem mesta precej razbremenil. Za potrebe meteornih vod z javnih površin so že izvedena ponikalna polja z 2 oziroma 3 ponikalnicami.

Ne glede na predhodno omenjeno pa se v ničemer ne bo spremenil način odvodnje fekalnih in meteornih vod s streh in dvorišč uporabnikov. Še naprej oziroma v bodoče bodo uporabniki, ki se bodo tako odločili, lahko v mešan kanalizacijski sistem, odvajali tudi meteorne vode s streh in dvorišč, za kar bodo seveda plačevali (kot dosedanji uporabniki te storitve) pripadajočo pristojbino (kanalščino). Lahko pa se odločijo tudi, da lastne meteorne vode poniknejo, za kar si je potrebno zgraditi na lastne stroške ustrezno dimenzionirano ponikalnico na lastnem zemljišču. V zvezi s slednjim ste nekateri občani Kroške ulice pred cca 10 dnevi prejeli tudi poziv Mestnega inšpektorata glede ureditve priključkov fekalnih in meteornih vod. Obvestila ste prejeli vsi, kateri po določenih evidencah upravljavca kanalizacije in Mestnega inšpektorata, nimate povsem ustrezno urejene meteorne odvodnje ali pa sploh ne oziroma niste priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in/ali nimate urejenega ponikanja meteornih vod.

Ker je neobhodno potrebno, da se vse to uredi pred zaključnimi deli urejanja Kroške ulice, Vas obveščamo, da se je glede tega vedno možno pogovoriti s predstavniki naročnika, upravljavca kanalizacije in izvajalca.

V kolikor se želite o tem pogovoriti ali Vas zanima karkoli v zvezi z izvajanjem investicije, lahko telefonsko kontakirate predstavnika upravljavca kanalizacije, Vasjo Bugarja: 051 633 588 in Mestne uprave,. Bogomirja Rolo: 041 311 740, za vse tiste, ki pa se boste želeli karkoli pogovoriti osebno pa Vam bomo na voljo, v torek dne 6. 10. 2020, v času od 11. ure do predvidoma 14. ure, ko se bomo oglasili pri Vas (ogled po potekal najprej od h. št 2 do h. št. 48 , nato pa še od h. št. 83 do h. št. 1.), v kolikor boste to želeli in v ta namen sporočili potrebo za pogovor, na eno izmed navedenih številk.

 

Plin:

Mestna uprava je zadolžila tudi koncesionarja ADRIA plin, da pred izvedbo zaključnih del izvede morebitne priključke na plinovodno omrežje za uporabnike, ki se imajo namen še to leto ali v prihodnosti priključiti na plinovodno omrežje, saj Mestna uprava, kot upravljavec javnih prometnih površin ne bo dovoljevala prekopov novih ureditev naslednjih 20 let. V kolikor ste interesent za priključitev na plinovodno omrežje in Vas predstavniki ADRIA plina še niso animirali, Vas prosimo in pozivamo, da navežete kontakt z njimi in se dogovorite za izvedbo priključka na plinovodno omrežje. Njihova kontaktna oseba je Miran Rantaša: 041 768 729.

 

Cestni priključki:

Za izvedbo cestnih priključkov in vse ostale informacije v zvezi z napredovanjem del, še zlasti kar se tiče izvajanja del v območju Vaših cestnih priključkov pa Vam je na voljo kontaktna oseba izvajalca,  Majda Roškar: 040 360 536.

 

In kot smo že zapisali v našem prvem obvestilu, se zavedamo, da vsako gradbišče posega v običajni način življenja v neposredni bližini, zato se bomo potrudili, da bo izvajanje del čim manj moteče. Še enkrat pa Vas zato vljudno prosimo za strpnost in razumevanje, saj ocenjujemo, da je v obojestranskem interesu, da bo končna podoba Kroške ulice lepša in prijaznejša za vse.

 

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota