Obvestilo rejcem oz. imetnikom prežvekovalcev

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  seznanja rejce oz. imetnike prežvekovalcev  z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika na Madžarskem v kraju Godre, v regiji Baranya (WGS N46,275477, E18,001586) in določitvi 50 kilometrskega ogroženega pasu, ki sega tudi na območje Republike Slovenije.

UVHVVR OU Murska Sobota izreka odločbo o prepovedi premikov vseh dovzetnih prežvekovalcev (govedo, drobnica, prežvekovalci v oborah) izven ogroženega območja, ki se nahajajo na območju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Razkrižje, Šalovci, Turnišče, Velika Polana in Veržej ter na gospodarstvih, KMG 100324694, KMG 100324697, v občini Cankova in gospodarstvo KMG 100311344.