Obvestilo rejcem oz. imetnikom prežvekovalcev

ponedeljek, 17. November 2014

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  seznanja rejce oz. imetnike prežvekovalcev  z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika na Madžarskem v kraju Godre, v regiji Baranya (WGS N46,275477, E18,001586) in določitvi 50 kilometrskega ogroženega pasu, ki sega tudi na območje Republike Slovenije.

UVHVVR OU Murska Sobota izreka odločbo o prepovedi premikov vseh dovzetnih prežvekovalcev (govedo, drobnica, prežvekovalci v oborah) izven ogroženega območja, ki se nahajajo na območju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križevci, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Razkrižje, Šalovci, Turnišče, Velika Polana in Veržej ter na gospodarstvih, KMG 100324694, KMG 100324697, v občini Cankova in gospodarstvo KMG 100311344.