Obvestilo o spremembi upravljavca Tišinske, Cankarjeve in dela Panonske ulice v Murski Soboti

sreda, 22. Julij 2020

Obveščamo vas, da so Tišinska, Cankarjeva in del Panonske ulice v Murski Soboti, na odseku od krožišča »Gaj« do krožišča z Industrijsko ulico (podvoz) bile prekategorizirane iz državne ceste v občinsko cesto, zato so z dnem 20. 6. 2020 prešle v upravljanje Mestne občine Murska Sobota.

Vljudno naprošamo vse, da vse morebitne pripombe oz. nepravilnosti odslej sporočate na Mestno upravo in ne več Cestnemu podjetju oziroma Direkciji za ceste Republike Slovenije.