Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice