Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

petek, 15. Maj 2020

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke) v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil dne 12. 3. 2020 objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota http://www.murska-sobota.si/ in na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Murska Sobota, neuspešno zaključen in da ni bil izbran kandidat za prosto delovno mesto.

V skladu s četrtim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) imajo kandidati pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 

 

 

 

                    dr. Aleksander  JEVŠEK

                               ŽUPAN