Obvestilo o končanem postopku javne objave prostega uradniškega mesta

torek, 11. December 2012

Obveščamo, da je bila na objavljeno prosto uradniško delovno mesto »Svetovalec za Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in pravne zadeve«, v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za splošne zadeve, ki je bilo objavljeno dne 26.11.2012, številka objave: 110-0074/2012,  izbrana kandidatka.

Neizbrana kandidata  bosta prejela obvestilo o ne izbiri v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi izbrane kandidatke.  

Dodatne informacije o postopku javne objave daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72.

 

                                                                                Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                                                                                                  Ž U P A N