Obvestilo o končanem natečajnem postopku

torek, 25. Julij 2017

Številka: 110-0012/2017-45
Datum: 24.7.2017

ZADEVA: Obvestilo o končanem natečajnem postopku
VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjskopravne zadeve)

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za premoženjskopravne zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 11.5.2017 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0012/2017-1, izbran(a) kandidat(ka).

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku so vam na voljo preko telefona: 02 525 16 72 ali preko e-naslova: mestna.obcina@murska-sobota.si.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N