Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

četrtek, 15. December 2016

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za premoženjske zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,  v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 5.10.2016 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0071/2016-1, izbran kandidat.  

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Kandidati/tke lahko zaprosilo za posredovanje informacij o izbirnem postopku, z navedbo številke zadeve, pošljejo na e-naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si.