Obvestilo o končanem natečajnem postopku

sreda, 16. Marec 2016

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjsko pravne zadeve)

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za premoženjsko pravne zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,  v Oddelku za premoženjsko pravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 23.12.2015 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in dne 24.12.2015 bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0146/2015-1, izbrana kandidatka.  

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72.

                                                                                                dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                              Ž U P A N