Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

sreda, 21. Maj 2014

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za Mestni svet in splošne zadeve)

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za Mestni svet in splošne zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,  v Oddelku za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 1.4.2014, pod številko: 110-0028/2014, izbrana kandidatka.  

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o ne izbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72.

 

                                                                                             Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                                                                                                              Ž U P A N