Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

torek, 24. December 2019

Številka: 110-0013/2019-18

Datum: 24.12.2019

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku za položaj

                 DIREKTORJA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, za določen čas, s polnim delovnim časom, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, ki je bil objavljen dne 8.10.2019 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0013/2019-1, izbran kandidat. 

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku so vam na voljo preko telefona: 02 525 16 70 ali preko e-naslova: mestna.obcina@murska-sobota.si.

 

                                                                       

 

                                                                                                dr. Aleksander JEVŠEK

 

                                                                                                            Ž U P A N