Obvestilo o končanem natečajnem postopku

torek, 23. April 2019

Številka:  110-0001/2019-70

Datum: 16.4.2019

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku

                  VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za prostorsko in urbanistično načrtovanje)

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za prostorsko in urbanistično načrtovanje), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 14.2.2019 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0001/2019-1, izbran kandidat. 

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku so vam na voljo preko telefona: 02 525 16 72 ali preko e-naslova: mestna.obcina@murska-sobota.si.

 

                                                                       

 

                                                                                                dr. Aleksander JEVŠEK

 

                                                                                                            Ž U P A N